TITLUL PROIECTULUI: DRUMUL VINULUI SĂTMĂREAN
TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE: FEDER
AXA PRIORITARĂ ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
• AXA PRIORITARĂ
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
• DOMENIUL DE INTERVENŢIE
Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
AUTORITATEA DE MANAGEMENT – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TURISM – Autoritatea Națională pentru Turism prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism
BENEFICIARUL – UAT Județul Satu Mare
VALOAREA PROIECTULUI – 809.186,80 lei

DURATA PROIECTULUI
Durata implementării proiectului este de 33 luni, respectiv din 09.08.2011-08.05.2014.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului “Drumul Vinului Sătmărean” este în concordanţă cu obiectivul domeniului major de intervenţie şi anume promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii naţionale a judeţului Satu Mare pe harta turistică a României prin prisma promovării produsului turistic vitcol sătmărean.
Din acest obiectiv general se disting o serie de obiective specifice ale proiectului, şi anume:

1. Crearea brandului vinului autohton sătmărean la nivel regional şi naţional, prin crearea și promovarea a 3 trasee tematice: Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii, Carei-Pir, Hodod-Viile Satu Mare;
2. Îmbunătăţirea accesibilităţii informaţionale şi poziţionale a produsului faţă de turiştii din judeţ şi ţară, prin crearea a 3 trasee tematice specifice ale turismului viticol sătmărean, în vederea creşterii, la sfârşitul anului 2 de implementare, a numărului de turişti cu peste 15% faţă de anul 2010, în localitățile cuprinse în cele 3 trasee tematice;
3. Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice în relaţie cu produsul, prin promovarea bunelor practici în rândul producătorilor autohtoni de vin sătmărean din circuitul turistic, pentru dezvoltarea comportamentului de primire turistică în centrele viticole sătmărene.

Existenţa unui nou produs turistic în judeţ, „Drumul Vinului Sătmărean”, promovat în mod corespunzător, va contribui la creşterea atractivităţii judeţului pentru turişti, iar creşterea numărului de turişti va contribui şi la dezvoltarea economică a judeţului şi a întregii regiuni, putând genera impulsionarea activităţilor economice din domeniul turismului, prin înfiinţarea de noi capacităţi de cazare şi de servicii de alimentaţie publică, sau dezvoltarea celor existente. Astfel, pe termen mediu şi lung, proiectul va duce la crearea de noi locuri de muncă în domeniul turismului sau în domenii conexe acestuia.
Acţiunile propuse în acest proiect, şi anume conceperea a trei trasee turistice tematice și promovarea lor prin intermediul instrumentelor de marketing specifice, concretizate prin realizarea de broșuri, pliante, albume despre istoria vinului sătmărean, amplasarea de panouri indicatoare pe teritoriul județului, realizarea unei emisiuni de prezentare a produsului turistic şi a unor spoturi publicitare, difuzarea acestora la nivel naţional, crearea unui portal de informaţii conținând un tur virtual al traseelor, participarea la târguri și expoziții de turism cu un stand specific creat în acest sens, precum și organizarea la nivel local a Festivalului Vinului Sătmărean au ca scop promovarea produsului turistic la nivel regional și naţional.
Aceste obiective specifice urmăresc creşterea numărului turiştilor care vizitează judeţul Satu Mare prin traseele tematice propuse, acestea urmând să asigure totodată şi sustenabilitatea valorilor naturale, culturale şi istorice ale regiunii.

DURATA PROIECTULUI

Durata de desfăşurare a proiectului este de 24 luni. Perioada de implementare a proiectului va începe în luna următoare semnării contractului de finanțare și nu va depăși data de 31.07.2015.

REZULTATE

Produs cu specific turistic – Drumul Vinului Sătmarean – 1
Albume despre istoria vinului satmarean – 200
Pliante de promovare – Drumul Vinului Sătmarean – 2000
Broșuri de promovare – Drumul Vinului Sătmarean – 2000
Magneţi de frigider – 620
Stick-uri – 620
Brelocuri – 620
Sticle pentru vin – 620
Ulcele rustice – 620
Pahare pentru vin – 620
Suporturi pentru pahare – 620
Pop up – 1
Web- site și on-line tour – 1
Panouri outdoor – 16
Ghid de bune practici – 200
Festival de promovare a produsului turistic viticol sătmărean – Festivalul Vinul Sătmărean – 1 eveniment
Banner-e electronice – 1
Postari bannere electronice – 12
Spoturi radio – 1
Număr difuzări spot radio – 28
Clipuri TV – 1
Număr difuzări clip TV -28
Campanie de promovare naţională a produsului turistic – An Viticol Sătmărean – 1
Inserții publicitare/advertoriale locale şi naţionale publicate – 25
Film despre circuitele turistice – 1
Difuzări ale filmului despre circuitele turistice – 3
Stand expozițional specific pentru promovarea produsului turistic viticol sătmărean, denumit Casa Vinului Sătmărean – 1
Participări la târguri și expoziții naționale din dimeniul turismului – 10
Comunicate de presă – 4

Rezultate induse (indirecte)(efecte pe termen mediu/lung)
Numar vizitatori Festivalului Vinului Sătmărean – 3.000 din care 15% turiști veniți din afara judeţului
Numar accesări pagină web – 100 / lună
Rata de creştere a vizitelor turiştilor străini în judeţ fata de aceeasi luna a anului trecut – 15%
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro