COMUNA HALMEU
Halmeul este cea mai cunoscută comună producătoare de căpşuni.
Pe lângă căpşuni, o altă cultură la fel de remarcabilă este cea a viţeide- vie, vinurile din Halmeu fiind renumite atât în judeţ, cât şi la nivel regional. Alte obiective turistice din zonă sunt: Piatra Cerbului, Cidrul de la Halmeu Vii, Biserica reformată Halmeu, Monumentul eroilor, Zona Râului Tur (rezervaţie naturală) – un loc potrivit pentru practicarea cicloturismului, Expoziţia permanentă de pictură Vigh István (aflată pe culoarele primăriei din comună, expoziţie donată de pictor satului natal). Ziua comunei Halmeu, organizată în ultima sâmbătă şi duminică din luna mai, Târgul comunal, care are loc în a doua zi de joi a fiecarei luni calendaristice, precum şi hramul bisericilor din zona sunt cele mai importante evenimente la nivel local.

SATUL TÃMÃȘENI
Satul Tămăşeni aparţine, din punct de vedere administrativ-teritorial, comunei Bătarci. Dintre obiectivele turistice importante, putem menţiona ruinele cetăţii de pe dealul din apropiere, Biserica reformată, Piatra Cerbului, Fântâna lui Sarcă, Fântâna Lupului, Fântâna Cerbului, Cetăţuia, Comoara.

COMUNA TURULUNG
Comuna Turulung include trei localităţi: Turulung, Drăgușeni și Turulung Vii. Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turulung, reiese că această zonă a fost locuită încă din paleolitic. Obiectivele turistice de vizitat din zona sunt: Castelul Perenyi, Biserica reformată, Biserica romano-catolică şi Monumentul istoric în memoria celor deportaţi în Rusia.

COMUNA CÃLINEȘTI-OAȘ
Circuitul turistic viticol se continuă spre Orașu Nou fie prin Călineşti- Oaş, fie prin Livada. Comuna Călinești-Oaș este situată în partea de vest a Depresiunii Țării Oașului și în partea de nord-est a județului Satu Mare, la o distanță de 40 de km de municipiul Satu Mare. Atracţiile turistice din zonă sunt: lacul de acumulare, Catedrala ortodoxă, Casa ţărănească muzeu, Biserica de lemn din Lechinţa și Rezervaţia naturală “Cursul
inferior al Râului Tur”.

ORAȘU NOU
Circuitul turistic viticol se poate continua şi prin Livada, unde se pot vizita următoarele obiective turistice: Castelul Vecsey, construit în 1760, un remarcabil exemplu de arhitectură barocă, de plan dreptunghiular, pe 3 nivele, înconjurat de un parc englezesc ideal pentru plimbări şi Biserica reformată-calvină (din 1457) care deşi afectată de intervenţiile din 1779 păstrează în cea mai mare parte arhitectura şi decoraţia gotică. Ajunşi în Oraşu Nou, cu satele aparţinătoare Prilog, Prilog Vii, Remetea- Oaş, Oraşu Nou Vii, turiştii pot degusta vinurile autohtone în cadrul concursurilor de vin locale (luna februarie). Pe lângă aceasta, turiştii interesaţi pot vizita Monumentul Széchenyi (Remetea Oaş), Zona de agrement „Lacul Mujdeni” şi popasul cu acelaşi nume. De asemenea, un loc deosebit pentru pelerinaj îl reprezintă Mânăstirea Portăriţa din Oraşu Nou. Printre evenimentele locale, alături de concursurile de vinuri, se mai pot aminti concursurile de palincă orăşenească şi Ziua comunei organizată în ultima duminică din iulie.
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro