COMUNA HODOD
Comuna Hodod este atestată documentar din anul 1210 ca cetate de apărare. În cursul istoriei sale milenare, Hododul a jucat un rol deosebit în viaţa economică şi militară a zonei. Acest lucru se datora aşezării sale geografice la poarta Transilvaniei şi Câmpiei Panonice. Istoria târgului şi a cetăţii se leagă de cea a familiei nobiliare Jakcs, în posesia căreia s-a aflat până la stingerea ultimilor săi descendenţi. Principale obiectivele turistice sunt: Conacul Wesselényi-Degenfeld (1763), Biserica reformată – calvină, Biserica evanghelică – luterană, Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli de la Lelei, Clopotniţa şi Biserica reformată de la Lelei, Biserica reformată din Nadişu-Hododului.

SATUL DOBRA
Satul Dobra aparţine comunei Supur. În hotarul localităţii există pivniţe pentru păstrarea vinului construite în pământ. În zonă pot fi vizitate Biserica ortodoxă Supuru de Sus şi Muzeul Supuru de Sus. Aici au fost recent plantate peste 200 de hectare de viţă-de-vie nobilă, deci zona are şanse să devină în anii următori un important centru viticol.

COMUNA BELTIUG
Comuna Beltiug include cinci localităţi, în afara centrului de comună: Ghirişa, Răteşti, Giungi, Şandra şi Bolda şi este situată la 35 km sud de Satu Mare. Comuna este predominant agricolă, însă se remarcă şi viile (plantate chiar de contele Sándor Károlyi), întinse pe sute de hectare precum şi mulţimea pivniţelor de vinuri. În zona Beltiug, şvabii stabiliţi din 1712 au un adevărat cult al vinului. După atacul de filoxeră din secolul XIX-lea, şvabii au adus în Beltiug şi au cultivat soiuri din Franţa, regiunea Bourgogne, menţinute până în prezent. În Beltiug sunt specifice pivniţele familiare (peste 360) cu lungimi de până la 50 m, construite pe trei etaje în panta dealului pe care sunt plantate viile. Obiectivele turistice şi evenimentele locale reprezentative din Beltiug sunt: Parcul balnear Beltiug cu apă termală (640 C, debit 12l/s), Biserica romano-catolică Beltiug, Biserica reformată Ghirișa, Biserica de lemn Bolda, Balul strugurilor din octombrie, Târgul de ţară din luna martie. În comuna învecinată, Craidorolţ, se poate vizita şi Mânăstirea Ţeghea.

ORAȘUL ARDUD
Drumul vinului din acest tronson turistic se continuă cu Oraşul Ardud, care este a cincea localitate după numărul locuitorilor din judeţ, cuprizând şi localităţile Ardud Vii, Baba Novac, Gerăuşa, Mădăras şi Sărătura. În Oraşul Ardud se află Cetatea lui Rackoczi şi Monumentul lui Petofi Sandor, dar pe lângă aceasta, Ardudul este bogat în viile, livezile şi pădurile ce-l înconjoară de jur-împrejur, unde turiştii pot staţiona.

COMUNA VIILE SATU MARE
Urmează apoi Comuna Viile Satu Mare situată în partea de nord-vest a judeţului Satu Mare, la o distanţă de 20 km faţă de Satu Mare. Cultivarea viţei-de-vie, alãturi de cultivarea căpşunilor, reprezintă principalele activităţi agricole ale locuitorilor. În zonă pot fi vizitate 5 biserici ortodoxe şi o biserică reformată declarată monument istoric.

MUNICIPIUL SATU MARE
Traseul turistic viticol Hodod, Dobra, Beltiug, Răteşti, Ardud, Viile Satu Mare se poate continua pentru turiştii ajunşi aici cu un popas în Municipiul Satu Mare, unde pot fi văzute: Turnul Pompierilor, Catedrala romano-catolică, Biserica reformată cu lanţuri, Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul Judeţean, Teatru de Nord, Palatul Episcopal, Clădirea Breslei Cizmarilor, Casa Ormos.
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro